Založenie spoločnosti

Hydrocoop, spol. s r. o. bola založená 3.12.1992 z vybraných zamestnancov štátneho podniku Hydroconsult, zameraných na riešenie problematiky zdravotne vodohospodárskych stavieb. Prvoradým cieľom novo vzniknutej spoločnosti bolo sústrediť skúsených odborne fundovaných projektantov s dlhoročnou praxou a vedomosťami a nepodporovať ich roztrieštenie do malých, väčšinou neflexibilných samostatných firiem. Z dnešného pohľadu je možné konštatovať, že tento zámer sa podarilo zrealizovať.

Počas dlhoročnej existencie bol kolektív zamestnancov rozšírený o mladých absolventov vysokých škôl, ktorým boli a sú odovzdávané skúsenosti z odbornej činnosti a praxe staršími pracovníkmi.